Урожай громаді

Оголошуємо II конкурс мікро-грантів

Опубліковано: 14-03-2017


Урожай громаді

Благодійна організація «Благодійний фонд «УРОЖАЙ-ГРОМАДІ» в рамках Проекту «Нові можливості із залучення коштів для сільських громад»  за підтримки ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ» запрошує активні сільські громади до участі в конкурсі мікро-грантів, переможці якого матимуть можливість поїхати до Польщі.

Мета конкурсу – сприяння розв’язанню конкретних проблем сільських громад шляхом підтримки локальних громадських ініціатив.

Географія конкурсу: Канівський, Городищенський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Тальнівський, Лисянський, Звенигородський, Черкаський (c.Хацьки, c.Білозір’я) райони Черкаської області та  Богуславський (с.Іванівка, с.Медвин) і Миронівський (м.Миронівка, с.Шандра, с.Росава) райони Київської області.

Тематика проектів – може бути різною, однак важливість конкретної проблеми для місцевої громади / регіону має бути обґрунтованою. Проект повинен чітко та реалістично зазначати, яким чином він спроможеться вплинути на розв’язання зазначеної проблеми.

  • В рамках проекту заплановано проведення ряду тренінгів з метою формування практичних навичок для здійснення проектної діяльності та активізації місцевих громад.

Пріоритет надаватиметься проектам, які передбачають взаємодію між громадою та місцевою владою в розв’язанні конкретної проблеми; передбачають активне залучення молоді до їх реалізації; мають чітко визначені мету та детальний план заходів;передбачають реалістичні та вимірювані результати;мають раціональні бюджети та демонструють ефективність витрачання коштів; залучають місцеві ресурси не менш як 10% від загальної вартості проекту; пропонують інноваційні методи розв’язання проблеми.

Умови конкурсу: 

  • для участі у конкурсі потрібно зареєструватися за номером (067) 440-59-00 до 31 березня 2017 року;

  • заявки приймаються від органів місцевого самоврядування, соціально-активних людей, громадських організацій, які розробили свої проекти відповідно до тематики та пріоритетів конкурсу;

  • буде організовано форум, на якому керівники проектів презентуватимуть свої напрацювання;

  • визначення найкращих проектів.

Не розглядатимуться проекти: від приватних осіб, осередків політичних партій, релігійних організацій, комерційних структур;бюджет яких перевищує суму 40 000 гривень; подані пізніше визначеного строку; подані не за спеціально визначеною аплікаційною формою.

Не підтримуватимуться наступні витрати: 

  • підтримка поточних діяльностей;

  • поточна заробітна плата, оренда офісу, сплата комунальних послуг, а також витрати по вже здійсненому проекту;

  • витрати на надання медичної допомоги окремо взятим особам;

  • витрати на збільшення соціального бюджету;

  • витрати на вручення премій, організацію вшанувань, грошову винагороду за реалізацію яких-небудь програм або проектів тощо.

Максимальний розмір гранту – 40 000 гривень. Кількість проектів – у рамках конкурсу планується надати до десяти грантів. Максимальний термін реалізації проекту  - 3 місяці. Останній термін подання заявок – 30 квітня 2017 р. Результати конкурсу будуть повідомлені не пізніше 15 травня 2017 р.

Заявка на конкурс мікро-грантів повинна подаватися українською мовою за аплікаційною формою, яка додається, в електронному вигляді на скриньку a.bibik@mhp.com.ua та в друкованому вигляді за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 193.  В темі листа необхідно зазначити «Участь  у конкурсі мікро-грантів від БО «БФ «УРОЖАЙ-ГРОМАДІ». Контактна особа:  Анна Бібік, менеджер у соціальній сфері (067) 504-25-24, e-mail: a.bibik@mhp.com.ua, FB Anna Bibik).

Заявка

на участь у конкурсі мікро-грантів в рамках проекту  «ЧАС ДІЯТИ:  ПРОВЕДЕННЯ    КОНКУРСУ  ІНІЦІАТИВ 

з метою розвитку сільських територій через партнерство місцевої влади,  громади та бізнесу»

Проект реалізується БО «БФ «УРОЖАЙ-ГРОМАДІ» за підтримки ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ»

Розділ 1: Загальна інформація

1.1

Назва організації, що подає заявку

 

1.2

Керівник організації (Прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

 

1.3

Адреса організації

 

1.4

Керівник проекту

(Прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

 

1.5

Контактний телефон,  e-mail

 

 Розділ 2: Опис проекту

2.1

Назва проекту

Лаконічна, виражає зміст проекту

 

2.2

Географія проекту

Де саме буде реалізовуватися?

 

2.3

Короткий опис проблеми, яку вирішує проект

до 5 речень

 

2.4

Короткий опис потреби, яку задовольняє проект

Що потрібно людям для вирішення вказаної проблеми?

 

2.5

Мета проекту

Очікуваний конкретний результат проекту, який вирішить проблему і задовольнить потребу.

 

2.6

Що вже зроблено? Якщо вже здійснено якісь кроки по реалізації проекту – вкажіть це!

 

2.7

План подальшої реалізації проекту

Кроки і дії, спрямовані на досягнення мети.

Основні кроки, дії

 

Строки здійснення (з…по…)

мають вписуватись у період з червня по серпень 2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Учасники проекту та зони їхньої відповідальності

Хто братиме участь у реалізації проекту?

Які функції та обов’язки будуть у кожного?

Учасник

Відповідає за:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Ресурси, необхідні для проекту (матеріальні, нематеріальні, людські)

наприклад:  приміщення, обладнання, транспорт, волонтери, експерти, знання, розміщення інформації тощо .

 

2.10

Очікувані результати від проекту

Які можна побачити та виміряти, наприклад, висаджено 30 дерев, проведено 5 тренінгів, прибрано 500 кв. м. території тощо

 

2.11

Очікуваний ефект від проекту

Що зміниться після успішної реалізації проекту?

 

2.12

Можливі ризики та перешкоди під час проекту

Що може завадити реалізації проекту? Як будете діяти в такому випадку?

Перешкода

Твої дії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Бенефіціари проекту

Хто отримує пряму  та непряму користь від здійснення проекту?

Прямі бенефіціари – цільова аудиторія проекту

Непрямі бенефіціари

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

2.14

Просування

Як саме Ви будете просувати проект (напр. через партнерів, вебсайти, ЗМІ та ін)

 

РОЗДІЛ 3: Бюджет  проекту (із зазначенням джерел фінансування)

Напишіть детальний бюджет проекту , включаючи грошові і не-грошові внески від всіх партнерів у гривнях до кожної статті витрат.

Стаття витрат (деталізовано)

Одиниця виміру

Кількість одиниць

Вартість одиниці, гривень

Сума всього, гривень

у тому числі за джерелами фінансування

БО «БФ «Урожай-Громаді»

власний внесок

внесок партнерських організацій

інші кошти (розшиф рувати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1) заробітна плата посада, обов'язки у межах проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

2) нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

 

 

 

3) предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

4) роботи та послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

5) інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИТРАТ

х

х

х

 

 

 

 

 

 

Особистий підпис керівника організації              _________________ (_________________)

 

Особистий підпис керівника проекту                   _________________ (_________________)

“___” _______________ 2017 р.                                           МП


Повернутися на попередню сторінку